W naszej ofercie

Wykonujemy:
– schody
– balustrady
– przeszklenia zadaszenia
– konstrukcje ogrodzenia meble
W zależności od kształtu zaprojektowanych biegów w rzucie poziomym rozróżniamy następujące rodzaje schodów:
– jednobiegowe dwubiegowe proste
– dwubiegowe zwykłe dwubiegowe łamane
– dwubiegowe z podwójnym dolnym lub górnym biegiem
– trójbiegowe
– kręte kręcone
– wachlarzowe
– zabiegowe